Harmonogram dostępności kortów w Brwinowie

Dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa wprowadziliśmy

harmonogram gier z 15 minutowym buforem czasowym

pomiędzy grami oraz pomiędzy rozpoczęciem gier na innych kortach

  HALA   Z    R O Z S U W A N Y M I   BOKAMI   O D K R Y T E   M Ą C Z K A
Godz. Trawa 1 2 Godz. Hala 3 Godz. Trawa 5 Godz. Trawa 6 Godz. Kort 4 Godz. Kort 7 Godz. Kort 8
08:00   x 08:15   08:30   08:45   08:00   08:15   08:30  
                             
09:15   x 09:30   09:45   10:00   09:15   09:30   09:45  
                             
10:30   x 10:45   11:00   11:15   10:30   10:45   11:00  
                             
11:45   x 12:00   12:15   12:30   11:45   12:00   12:15  
                             
13:00   x 13:15   13:30   13:45   13:00   13:15   13:30  
                             
14:15    x 14:30   14:45   15:00   14:15   14:30   14:45  
stosujemy 15 min. bufor czasowy pomiędzy grami oraz pomiędzy rozpoczęciem gier na innych kortach
15:30   x 15:45   16:00   16:15   15:30   15:45   16:00  
                             
16:45   x 17:00   17:15   17:30   16:45   17:00   17:15  
                             
18:00   x 18:15   18:30   18:45   18:00   18:15   18:30  
                             
19:15   x 19:30   19:45   20:00   19:15   19:30   19:45  
                             
20:30   x 20:45   21:00   21:15   20:30   20:45   21:00